Γραμματόσημα με θέμα την κιθάρα

 1. Antigua_Barbuda_2302_A38
 2. Argentina_1502_A69
 3. Aruba_92_A3
 4. Brazil_1364_A74
 5. Brazil_1568_A85
 6. Brazil_1820_A97
 7. Brazil_2663_A143
 8. Bulgaria_409_A20
 9. Cambodia_603_A13
 10. Cape%20Verde_609_A10
 11. Cayman_Island_722_A12
 12. Chad_531_A12
 13. Chile_430_A23
 14. Colombia_1124_A53
 15. Cuba_Need_Scott_Numbe
 16. Denmark_874_SP4
 17. EquatorialGuinea_Need_Scott_Numbe
 18. France_2318_A123
 19. France_3098_A172
 20. French_Polynesia_182_A2
 21. French_Polynesia_919_A36
 22. GermanDemocraticRepublic_Need_Scott_Numbe
 23. Great_Britain_1226_A36
 24. Grenada_Grenadines_166_G1
 25. Guinea_Bissau_Need_Scott_Numbe
 26. Guyana_2298_A12
 27. Korea_2616_A123
 28. Maldive_Islands_332_A5
 29. Paraguay_1557_A27
 30. Paraguay_2487_A46
 31. Peru_1529_A77
 32. Solomon_Islands_453_A7
 33. Spain_1840_A45
 34. Spain_2444_A68
 35. Spain_2698_A85
 36. St_Kitts_467_A8
 37. Sweden_1557_A47
 38. Switzerland_604_A24
 39. Tunisia_1040_A41
 40. Tuvalu_328_A4
 41. Uruguay_1587_A72
 42. Uruguay_1612_A73
 43. Uruguay_2179_A119
 44. Viet_Nam_1724_A47

 45.