Ειδικές κατασκευές
 
������ ������� ����� ��������

Κιθάρα Πατέντα τύπου Βιχουέλα (1000).

Σκάφος: Παλίσανδρος Βολιβίας

Καπάκι : Ελατο Γερμανίας

Ταστιέρα: Εβενος η Παλίσανδρος,

Μπράτσο: Κέδρος η Μαόνι

Κλειδιά: Εβένινα

ακούστε:
Bach violin sonata No1 BWV1001(Presto)κατεβ
άστε
εδώ αρχε
ίο ήχου σε υψηλή ποιότητα

������

Πρελο�διο του Μπαχ απ� τη δε�τερη Σουίτα για Λαο�το
Σκάφος από’ραβικό Μπουζούκ οκτάχορδο η εξάχορδο (800-1000) Καρυδιά ή Παλίσανδρο ή Κελεμπέκι, Καπάκι έλατο Γερμανίας 'Α Μπράτσο Κέδρος Βραζιλείας ή Φλαμούρι μέ κόντρα, Ταστιέρα Παλίσανδρος ���� ��� ��������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��������� ���� ��� ���������
Κλικ πάνω στις λεπτομέρειες για μεγένθυση
���� ��� ������ ������� ���� ��� ���������
Μετατροπή κιθάρας 3/4 σε τύπου Μπαρόκ
Καπάκι έλατο Α' ποιότητας Γερμανίας, καβαλάρης και κλειδιά εβένινα, 4διπλες χορδές μια μονή.

click to enlarge

Αρχαία Ελληνική Λύρα Βάρβιτος Δωδεκάχορδη 400 ( κλικ για λεπτομέρειες)
με τεντωμένο δέρμα (φλαμούρι οξειά κλειδιά από έβενο) 85 εκ. ύψος